Selvbetjening og tidsbestilling

Socialøkonomisk virksomhed

I Silkeborg Kommune ønsker vi at fremme opstart og eksistens af socialøkonomiske virksomheder. Læs mere om socialøkonomiske virksomheder, hvordan vi kan hjælpe dig godt i gang og find kontaktoplysninger til relevante personer i kommunen.

Socialøkonomisk virksomhed

Er du interesseret i at starte en socialøkonomisk virksomhed eller justere din nuværende virksomhed til et større fokus på social ansvarlighed? Du er altid velkommen til at kontakte os og få hjælp til at styre sikkert igennem processen.

En socialøkonomisk virksomhed er karakteriseret ved, at virksomhedsdrift på almindelige markedsvilkår går hånd i hånd med en høj grad af social ansvarlighed i virksomhedens ansættelsespraksis og virksomhedskultur. Derfor har socialøkonomiske virksomheder ofte ansatte, der har svært ved at fungere i et almindeligt job, f.eks. fysisk og psykisk handicappede, udviklingshæmmede, sindslidende osv.

Siden 2014 har Silkeborg Kommune arbejdet målrettet med at fremme socialøkonomiske virksomheder. Det har bl.a. resulteret i mange socialøkonomiske virksomheder og ni registrerede socialøkonomiske virksomheder.

I 2020 har Silkeborg Kommune vedtaget en ny strategi for socialøkonomiske virksomheder. Den sikrer bl.a. én indgang til kommunen og samler en række tilbud til virksomheder og ildsjæle, der både ønsker at drive forretning og som samtidig brænder for at forbedre menneskers livskvalitet ved at tilbyde en meningsfuld funktion på en arbejdsplads. 

Læs Silkeborg Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder 2020-2025:
Vejen til bæredygtig vækst, social ansvarlighed og øget livskvalitet