Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg fik fingeraftryk i ny planlov

Silkeborg Kommune har sikret, at den nye planlov tager hensyn til Silkeborgs muligheder for at udnytte Silkeborgmotorvejens vækstpotentiale. Folketinget vedtog den moderniserede lov ved 3. behandlingen 1. juni 2017.

Luftfoto af Erhvervskorridoren i Silkeborg
Det oprindelige forslag til loven tog ikke hensyn til, at Silkeborgmotorvejen er en bymotorvej, der går gennem Silkeborg by. Helt konkret løber Silkeborgmotorvejen lige gennem Erhvervskorridoren, som er et erhvervsområde midt i det nordlige Silkeborg mellem bydelen Gødvad mod nord og bydelen Alderslyst mod syd.

Erhvervskorridoren er meget attraktiv for kontorvirksomheder, og det vil være ødelæggende for byen og for væksten, hvis Silkeborg Kommune på grund af den nye planlov var tvunget til at forbeholde Erhvervskorridoren til virksomheder, der skaber tunge godstransporter og kørsel i alle døgnets timer.

Silkeborg Kommune lykkedes med at få indføjet en meget vigtig ændring i planloven, som ellers kunne have kostet kommunen både arbejdspladser og virksomheder. I det oprindelige forslag til loven stod, at erhvervsarealer langs motorveje var forbeholdt transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder. I den nye planlov står, at erhvervsarealerne prioriteres til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.

I bemærkningerne til loven henvises der næsten direkte til Erhvervskorridoren i Silkeborg, idet der står, at i tilfælde, hvor et erhvervsområde ved en motorvej ligger tæt på centrum, og hvor omgivelserne har bymæssig og tæt befolket karakter, kan hensynet til at undgå tung trafik således betyde, at erhvervsområder prioriteres til andet end transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder
Sidst opdateret