Selvbetjening og tidsbestilling

Coronavirus: Hjælpepakke på vej til caféer og restauranter i Silkeborg

Caféer og restauranter, som de seneste måneder har været hårdt ramt af nedlukning under coronakrisen, kan nu se frem til en hjælpepakke i Silkeborg Kommune, såfremt byrådet godkender pakken på byrådsmødet mandag 25. maj 2020.

Udeservering på Torvet
Caféer og restauranter får nu mulighed for at styrke deres kundegrundlag ved at udvide deres udeservering i gågaderne, på torve, pladser og andre vejarealer. Det sker, hvis byrådet mandag godkender et forslag til en hjælpepakke til cafeer og restauranter.
 
Samtidig slipper 31 cafeer og restauranter for at betale afgift for udeservering, og cafeer og restauranter, der ikke har udeservering kan nu gøre forsøg med udeservering uden at skulle betale afgift til kommunen. Afgiften har i forvejen været suspenderet i nedlukningsperioden fra 1. marts og frem til genåbningen af cafeer og restauranter 18. maj 2020.
 
- Cafeer og restauranter har været hårdt ramt af coronakrisen og nedlukningen siden begyndelsen af marts, og vi ønsker at give dem en ekstra mulighed for at vinde noget af den tabte omsætning tilbage. Det at restauranterne atter er åbne og at mulighederne for udeservering styrkes, får også betydning for byens butikker. Udeservering bidrager til flere gæster, der bliver længere og køber mere, siger Hans Okholm, formand for Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg.
 
- Godkender byrådet hjælpepakken, vil vi se meget positivt på ansøgninger om at udvide eksisterende udeserveringer og på ansøgninger om at etablere udeserveringer fra cafeer og restauranter, som ikke allerede har udeservering, siger Hans Okholm.
 
Tilladelser til udvidelse af udeservering vil blive givet med respekt for de tilladelser, der allerede er givet til cafeer og restauranter, og i forhold til nødvendig brandvej, varelevering, adgangsarealer m.v., samt de arrangementer, der skal afvikles på pladserne i takt med genåbningen af samfundet, herunder fx torvehandel. Ansøgning om udeservering og udvidelse af eksisterende udeservering skal ske skriftligt til kommunen.
 
- Det er sket en markant opbremsning i økonomien som følge af coronakrisen, og mange dele af erhvervslivet er hårdt ramt. Derfor sætter vi nu endnu en hjælpepakke i værk, siger borgmester Steen Vindum.
 
Hjælpepakken til caféer og restauranter er – hvis den godkendes af byrådet - den femte hjælpepakke til erhvervslivet i Silkeborg Kommune. De tidligere hjælpepakker omfatter en hjælpepakke til kulturinstitutioner og turistattraktioner, fremrykning af anlægsprojekter, støttepakke til handelsliv og oplevelseserhverv, forudbetaling af indkøb og fremrykning af betalinger samt udskydelse af huslejebetaling i kommunens ejendomme. 
Hjælpepakken til caféer og restauranter gælder resten af 2020, hvorefter de almindelige regler for udeservering og udeserveringsafgifter træder i kraft igen.

Godkender byrådet hjælpepakken, kan ansøgninger om udeservering sendes til: 
Henrik Antoniussen, sagsbehandler, Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune, tlf. 89 70 15 35, e-mail: ha@silkeborg.dk.
 
Sidst opdateret