Selvbetjening og tidsbestilling

Erhvervsområder er reserveret til erhverv. Det betyder bedre sikkerhed for virksomhedens fremtidige udvidelsesmuligheder. 

Nogle erhvervsområder indeholder dog også boliger, hvilket du skal være opmærksom på, når du etablerer din virksomhed.

Erhvervsområder kan ses lokalplaner og kommuneplanen.

Erhvervsområder som der er lavet lokalplan for:   

Lokalplaner på kort

Lokalplaner på liste

Områder i kommuneplanen, der kan laves erhvervslokalplaner for:

Erhvervsområder (blå områder)

Erhvervsafsnittet i Kommuneplan 2013-2025