Selvbetjening og tidsbestilling

Tilladelse til etablering af skilte, flagstænger, altaner, karnapper m.m.

Her kan du læse om, hvilke regler der er for opstilling af skilte, flagstænger, karnapper og lignende.

Billede af reklameskilt

Skilte, flagstænger, markiser, bygningsfremspring m.m.

Tilladelse til opstilling af skilte, markiser, udstillingsskabe, automater, flagstænger, faste montrer, cykelstativer, etablering af bygningsfremspring (f. eks. altaner og karnapper) og lignende kan gives efter ansøgning.

Flagstænger må ikke benyttes til flagning med reklameflag ved aktiviteter for enkeltvirksomheder. Ved fælles aktiviteter som f.eks. fælles udsalg og lignende, kan flagning med specialflag tillades på baggrund af en konkret ansøgning.

Huller til flagstænger skal dækkes med fasthængslede jerndæksler, hvis overflade skal være i fortovets niveau. Kommunen udfører arbejdet for ansøgerens regning.

Kontakt team Byg i Teknik- og miljøafdelingen

Reklameskilte

Reklameskilte på egen grund samt etablering af bygningsfremspring (f.eks. altaner og karnapper) og lignende skal godkendes inden etablering.

Ansøgning sendes til team Byg

Det gælder ligeledes reklamer på bygninger. 

Anden skiltning

Færdselsskilte og service-vejvisning kan sættes op langs vejene. Det er Vej og Trafik, som sammen med politiet afgør, hvilke færdselstavler, der skal sættes op. Skilte med service-vejvisning til turistattraktioner, institutioner m.v. sættes op efter gældende regler.

Dette kan du læse mere om under Skilte på vejarealer.

På fortove og langs vejene kan der søges om tilladelse til opstilling af skilte. I landzoner skal ansøgning sendes til Natur og Miljø, mens det er Vej og Trafik, som giver tilladelse til skilte, udstillingsskabe, faste montrer m.v. i byerne.

Skilte og facadevejledning