Selvbetjening og tidsbestilling

Opstilling af skurvogne, telte, containere, midlertidige stilladser

Mange steder må du gerne opstille en skurvogn, et telt, container, midlertidige stilladser og lignende. På kommunale fortove og arealer kræver det en tilladelse. Læs mere om muligheder og regler her.

Container

Skurvogn, kran, container, byggematerialer 


Opstilling af stilladser, hegn, skurvogne, containere og lignende på fortove eller vejareal kræver en tilladelse fra Vejmyndigheden i Silkeborg kommune. 

Vi skal have din ansøgning senest en uge før opstilling. Ved større projekter senest to uger før opstilling.

Ansøg om anbringelse af container mv. på veje på virk.dk 

 

Events, telte, vej- og gadefester   


Skal du afholde et udendørs arrangement fx. motions- eller cykelløb på et offentligt vejareal, skal du søge om tilladelse senest en uge før arrangementet.

Skal du holde gade- eller vejfest på et kommunalt vejareal, skal du søge om tilladelse senest en uge før arrangementet.

Kontakt team Myndighed på e-mail vedr. tilladelse

 

Krav til opstilling af materiel


Ansøgning om råden over vejareal vedr. opstilling af materiel på kommuneveje

Når du ønsker at placere stilladser, containere m.m. på en betalingsparkeringsplads, skal der betales parkeringsafgift.

Det du anbringer, skal være forsynet med ejerens navn, adresse og telefonnummer, og skal desuden være afmærket. 

Som ansøger har du det fulde ansvar for, at containere og stilladser er opstillet efter gældende regler, Lov om offentlige veje, Kap. 9, Genstande m.v. på vejarealet, § 80. Herunder også ansvar for etablering af skiltning og afmærkning.

Denne skal foretages i henhold til Afmærkning af vejarbejder og Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

 

Nyttinge links om råden over vejareal