Selvbetjening og tidsbestilling

Skurvogne, containere, midlertidige stilladser og lignende

Mange steder må du gerne opsætte en skurvogn, container, midlertidige stilladser og lignende. Du kan her få mere info retningslinjerne.

Container

Opstilling af stilladser, hegn, skurvogne, containere og lignende på vejareal kræver en tilladelse. Søg om tilladelse via selvbetjeningsboksen "Råden over vejen".

Ved placering på betalingsparkeringspladser skal der betales afgift.

Det anbragte skal være forsynet med ejerens navn, adresse og telefonnummer., og skal desuden være afmærket efter følgende regler:

Ansøger har det fulde ansvar for, at containere og stilladser er opstillet efter gældende regler, Lov om offentlige veje, Kap. 9, Genstande m.v. på vejarealet, § 80.

Herunder også ansvar for etablering af skiltning og afmærkning. Denne skal foretages i henhold til Afmærkning af vejarbejder og Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Du kan sende din ansøgning ved brug af kontaktboksen i højre side.

Læs mere om:

Lov om offentlige vej, Særlig råden over vejareal, § 80

Afmærkning af vejarbejder

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.