Selvbetjening og tidsbestilling

2 børnehuse i Kjellerup

Prækvalifikation af totalrådgivere vedrørende opførelse af 2 nye børnehuse i Kjellerup, nord for Silkeborg

Kjellerupinstitutioner

Silkeborg Kommune planlægger opførelsen af 2 nye børnehuse


De 2 børnehuse skal kunne rumme hhv. 176 børn og 124 børn i fleksible børnegrupper til børn i alderen 0-6 år.
De nye børnehuse opføres på Hasselvej, ved Arena Midt, og på Vestergade, ved den nuværende institution Satellitten. Der bygges i alt ca. 3.000 m2.
Nybyggeriet erstatter 4 eksisterende lokationer, hvoraf den ene nedrives i forbindelse med opførelse af de nye børnehuse.
Der er et samlet grundareal på ca. 30.000 m2.
Projektet gennemføres i 2 etaper, med aflevering hhv. ultimo 2021 og ultimo 2022.
Totalrådgiverydelsen udbydes i EU-udbud i begrænset udbud, med forudgående prækvalifikation og med mulighed for forhandling. Rådgivningsopgaven omfatter arkitekt-, landskabs- og ingeniørydelser samt rådgivning omkring bæredygtighed mv.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation er den 13. december 2019, kl. 12.00.

Interesserede totalrådgivere kan læse mere her: link