Selvbetjening og tidsbestilling

Bindslevs Plads udearealer

Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen udbyder hermed i offentlig licitation:

Bindslevs Plads - udarealer

Denne entreprise benævnt ”Bindslevs Plads - udearealer” omfatter anlægsarbejder i forbindelse med anlæggelse af et nyt byrum ved Bindslevs Plads i Silkeborg.

Området ligger på syd og øst siden af biblioteket og den nye campus bygning.

Byrummet strækker sig fra Hostrupsgade i vest til Silkeborg Business College i øst og indeholder en ombygning af områderne mellem Th. Langs Skole, Den Kreative Skole og Medborgerhuset. For flere detaljer om projektet henvises til tegningsmaterialet.

Hovedmængder

Bundsikringsarbejder                        ca. 1.200 m³.

Stabilt grus arbejder                        ca. 2.700 m²

Asfaltarbejder                                 ca. 6.500 m².

Afvanding                                       ca. 425 lbm

Fortov                                            ca. 150 m².

Træer                                              ca. 42 stk.

Belysningsarbejder                           59 armaturer


Udførelsesperiode
Arbejdet kan forventes overdraget den 8. november 2017 og skal være afleveret og klar til ibrugtagning senest 15. juni 2018.

 

Tildeling
Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet: Laveste pris

 

Licitation

Tilbuddet skal afleveres på Mercell senest den 31. oktober 2017 i 1 pdf filer. Herefter vil der ske en bedømmelse af tilbuddene.

 

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet skal downloades fra Mercell. For at downloade det skal du oprette en brugerprofil.

Udbudsmaterialet kan downloades fra den 12. oktober kl. 12.00.

Link til: Udbudsmateriale

Bygherre
Silkeborg Kommune

Carina Nørlund
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Søvej 1,

Tlf. 8970 1546

8600 Silkeborg