Selvbetjening og tidsbestilling

Designmanual – Retningslinjer og standarder for rådgivere og entreprenører

Vi har samlet retningslinjer for projektering og udførelse af byggerier som bygherre for Silkeborg Kommune i vores designmanual.

Udsigt over by om natten

Designmanual til byggerier

Denne side indeholder retningslinjer (designmanual) for projektering og udførelse af byggerier for Silkeborg Kommune som bygherre. 

Informationen er målrettet rådgivere og entreprenører som arbejder for Silkeborg Kommune. Informationen er altså IKKE myndighedskrav til borgere og virksomheder, der bygger i Silkeborg Kommune.

Som bygherre har Silkeborg Kommune stort fokus på kvalitet i byggeriet og på at det færdige projekt lever op til driftspersonalets og brugernes forventninger. 
Ligeledes er det stort fokus på, at der i alle beslutninger træffes de total-økonomiske rigtige valg.

Her spiller Silkeborg Kommunes mange års erfaringer med drift og vedligehold af mere end 400.000 m2 ejendomme en stor rolle. Erfaringerne opsamles løbende og bruges proaktivt til at forbedre byggerierne.

Erfaringerne organiseres i Tekniske Standarder, som kan findes i enkelt-stående PDF-dokumenter på denne side.

For at højne læsevenligheden er siden organiseret efter kapitlerne i seneste udgave af Bygningsreglementet.

Dokumenterne revideres løbende ligesom der løbende tilføjes nye dokumenter. Som samarbejdspartner bedes du derfor løbende holde dig opdateret med indholdet af denne side.

Tekniske bestemmelser