Selvbetjening og tidsbestilling

Modernisering og ombygning af Kjellerup Skole

Silkeborg Kommune Ejendomme udbyder i offentlig licitation(EU udbud) i fagentrepriser en gennemgribende modernisering samt tilbygning til Kjellerup Skole.
Moderniseringen har til formål at opgradere skolen, så den matcher samtidens krav til undervisningsmetoder og læringsprincipper.

Silkeborg Kommune står overfor en gennemgribende modernisering og renovering af den eksisterende Kjellerup Skole på Tinghusvej i Kjellerup. Moderniseringen har til formål at opgradere skolen, så den matcher samtidens krav til undervisningsmetoder og læringsprincipper. Skolen har i årenes løb gennemgået mange bygningsændringer og består i dag af flere bygninger, hvoraf den ældste er opført i 1900 og den nyeste i 2007.

Kjellerup Skoles bygninger består af bygningsafsnit A, B, C og D, og i opgaven skal bygningsafsnit A og B renoveres og moderniseres og afsnit C nedrives, og der opføres 2.000 m2 undervisningsbyggeri, afsnit E, i stedet. Afsnit D berøres ikke i nærværende opgave.

Bygning A er opført år 1900 med tilbygning mod syd i 1921, mod nord i 1937 samt flere
ombygninger gennem årene. Der er delvis kælder samt stueplan, 1 sal og 2 sal (tagetage).

Bygning B er opført i 1953. Der er udført en ekstra etage i 1958 og tilbygning i 1970. Bygningen er udført med kælder, stueplan, 1 sal og 2. sal.

Bygning C er opført i 1966. Den har delvis kælder, stueplan, 1. sal og 2. sal. Gymnastiksal
mod syd er i 2 etager og opført i 1968. Dele af bygningen nedrives for at give plads til nyt
byggeri.

Der skal under arbejderne tages hensyn til naboerne og til driften af den eksisterende skole under ombygningen, og der skal udvises forsigtighed i forhold til samtlige dele af bygningen, som ikke renoveres. Området bag skolen er fredskov, og der skal ligeledes udvises hensyn hertil.

Entrepriser

Silkeborg Kommune udbyder entreprisearbejder opdelt i følgende fagentrepriser:

 • A. Nedbrydningsentreprise
  Omfatter nedbrydning af eksisterende bygning C
 • B. Råhusentreprise
  Omfatter terrænarbejder, kloakarbejder, betonarbejder, betonelementarbejder, murerarbejder og stålarbejder
 • C. Tømrerentreprise
  Omfatter tømrerarbejder, blikkenslagerarbejder og tagdækningsarbejder
 • D. VVS- entreprise
  Omfatter VVS-arbejder
 • E. Ventilations-entreprise
  Omfatter ventilationsarbejder
 • F. El-entreprise
  Omfatter EL-arbejder
 • G. Gulventreprise
  Omfatter gulvarbejder
 • H. Malerentreprise
  Omfatter malerarbejder

Tilbud

Følgende dokumenter skal afleveres for at kunne byde på de enkelte entrepriser
Ved tilbudsafgivelse bedes tilbudsgiver aflevere:

 • Udfyldt ESPD (tilbuds-dokument)
 • Tilbudsliste
 • Dokumentation for at have gennemført en sammenlignelig opgave

Ved kontaktindgåelse bedes tilbudsgiver aflevere:

 • Underskrevet Tro og Love og Arbejdsklausul, hvilket er bilag i udbudsmaterialet. 
 • Underskrevet Uddannelsesklausuler (hvis nødvendigt, se nærmere i udbudsmaterialet), hvilket er bilag i udbudsmaterialet
 • Sikkerhedsstillelse på 15 % af kontraktsummen

Silkeborg Kommune vil tildele entreprisekontrakterne på baggrund af den laveste pris.

Besigtigelse for bydende Mandag den 20. august 2018 kl. 14.00 – 15.30 på adressen Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup(Kjellerup Skole)

Spørgefrist via iBinder for bydende Onsdag den 12. september 2018 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud er Onsdag den 19. september 2018 kl. 12:00. Tilbuddet skal afleveres elektronisk på portalen I-binder, hvor det samlede udbudsmateriale ligeledes er at finde via følgende link
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yjificzcuy