Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune Ejendomme udbyder i begrænset licitation med forudgående prækvalifikation fagentrepriser vedr. opførelsen af nyt kulturhus samt 36 boliger til udviklingshæmmede og senhjerneskadede, på Nylandsvej i Silkeborg – den gamle Nordre Skole grund.

  

Udbuddet omfatter følgende fagentrepriser:

 

Råhusentreprisen

Anlægsgartnerentreprisen

Tømrerentreprisen

Stålentreprisen

Gulventreprisen

Malerentreprisen

VVS entreprisen

Ventilationsentreprisen

El entreprisen

 

Silkeborg Kommune forventer at prækvalificere 5 tilbudsgivere til hver fagentreprise.

 

Ansøgningsfrist for prækvalifikation:

05-01-2018 kl. 12:00

 

EU Udbudsbekendtgørelse kan findes her: Udbudsbekendtgørelse

Bygherre
Silkeborg Kommune

John Lund Nielsen jln@silkeborg.dk

Lasse Pedersen lasse.pedersen@silkeborg.dk