Selvbetjening og tidsbestilling

Ny Ringvejsbro over Gudenåen

Udbud omfatter bl.a. ny Ringvejsbro over Gudenåen, nyt vejanlæg for Østre Ringvej m.v.

Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af:

• Ny Ringvejsbro over Gudenåen,
• Nyt vejanlæg for Østre Ringvej, inkl. tilpasning af eksisterende rasteplads,
• Nedrivning af eksisterende bygværk over Gudenåen,
• Opbrydning af eksisterende vejanlæg, dæmninger og stier,
• Terrænregulering,
• Nyt stianlæg inkl. midlertidig stibro (stibro foreligger i hovedprojekt) over Gudenåen,
• Trafikafmærkning samt drift / vedligehold.

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang.

Arbejdet skal udføres i henhold til hovedtidsplanen og forventes udført i perioden medio 2021 til medio 2023.

Entreprisen skal udføres i Silkeborg kommune

Link:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd0e9b00-f43e-445d-8ee9-4cf25e7ab196/homepage