Selvbetjening og tidsbestilling

Høring: Netværksudstyr

Silkeborg Kommune sender hermed udbudsmateriale på netværksudstyr i høring i markedet.

Vi ønsker, at de potentielt bydende leverandører på kommende udbud, fremsender input til udbudsmaterialet, herunder forslag til ændringer, identificerede risici som potentielt medfører højere priser for leverandøren, uhensigtsmæssigheder, kommentarer til evalueringsmodel, mindstekrav og krav mv.

Kommende udbud vedrører indkøb af Netværksudstyr, herunder switche, adgangspunkter, antenner, antennekabler, controllere, licenser, service, og netværksmoduler mv. Den forventede omsætning er på 20.000.000 kr. ekskl. moms i hele Kontraktperioden.

Høringsmateriale kan hentes her:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/20cf3533-a3c7-43fc-bc6c-6f3313edaef1/homepage

Kommentarer sendes via Ethics udbudssystemet.