Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommune udbyder en kontaktcenterløsning, som skal anvendes i alle kommunens afdelinger og institutioner. Løsningen skal leve op til kravene anført i kravspecifikationen og bilagene. Silkeborg Kommunes mål er at få en løsning som understøtter sammenhængen med kommunens eksisterende IT-miljø og forretningsprocesser samt bidrager til effektive arbejdsgange.

Ønsker du mere information om udbuddet, kan det samlede materiale hentes via udbudssystemet Ethics på følgende link:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9b24c684-5df3-440a-90ff-b67e5b3eea1a/homepage

Tidsfrister for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne samt i Ethics. Alt kommunikation omkring udbudsprocessen herunder eventuelle ændringer i materialet foregår ligeledes i Ethics, hvorfor leverandører bør tilmelde sig udbuddet for hele tiden at være opdateret herom. Tilmelding er gratis og instruktion fremgår via linket.