Selvbetjening og tidsbestilling

Udbud af Malerarbejde

Udbuddet vedrører maler- gulv- og rengøringsarbejde til Silkeborg Kommune (tjenesteydelse) for 641 ældre- og plejeboliger i forbindelse med fraflytninger. Tjenesteydelsen udbydes som 3 delaftaler. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 32 % svarende til ca. 202 fraflytninger pr. år. Kontrakten indgås som en Rammeaftale, hvilket betyder, at kommende Leverandør skal udføre udbudte tjenesteydelser på kommunens ældre- og plejeboliger som ligger indenfor delområderne. Der kan i kontraktperioden forventes til- og afgang af boliger ligesom det gennemsnitlige årlige antal fraflytninger ligeledes alene er et estimat.

Mere information samt frister for afgivelse af tilbud kan findes på:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a0026ab1-dbb3-4b2d-986a-1919a946803d/homepage