Selvbetjening og tidsbestilling

Udbuddet vedrører maler- gulv- og rengøringsarbejde til Silkeborg Kommune (tjenesteydelse) for 641 ældre- og plejeboliger i forbindelse med fraflytninger. Tjenesteydelsen udbydes som 3 delaftaler. Den gennemsnitlige fraflytning for hele puljen ligger på ca. 32 % svarende til ca. 202 fraflytninger pr. år. Kontrakten indgås som en Rammeaftale, hvilket betyder, at kommende Leverandør skal udføre udbudte tjenesteydelser på kommunens ældre- og plejeboliger som ligger indenfor delområderne. Der kan i kontraktperioden forventes til- og afgang af boliger ligesom det gennemsnitlige årlige antal fraflytninger ligeledes alene er et estimat.

 

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler som er geografiske opdelinger af Silkeborg Kommune. Udbuddet er opdelt i delaftaler for, at små virksomheder har bedre vilkår for at afgive tilbud på opgaven.

 

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én, flere eller alle delaftaler.

 

Se mere på følgende link: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/effa750a-e3f1-41fd-9b8e-cfa323f818dd/homepage