Selvbetjening

Udbud af totalrådgiveropgaven for GÅGADEPROJEKTET I SILKEBORG. FORNYELSE AF SØNDERGADE, VESTERGADE OG SØNDERTORV

Silkeborg Kommune udbyder totalrådgiveropgaven. Silkeborg Kommune opfordrer til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiver-team, der dækker alle arkitekt-, og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet. Opgaven omfatter både skitsering, projektering og tilsyn med anlægget. Opgaven forventes at forløbe frem til medio 2022.

 

Opgaven skal udføres samtidigt med andre store planopgaver i midtbyen, bl.a. udvikling af masterplan for Søfronten og Havnen. Masterplanen indeholder bl.a. analyse af, hvordan man skaber bedst mulige sammenhænge på tværs af bymidten, bl.a. mellem Søfronten, Havnen og gågaderne.  Silkeborg Kommune varetager den løbende koordinering af snitflader og mulige synergier mellem projekterne.

 

Der er tale om en prækvalifikation.

 

Yderligere information om tidsfrister og udbudsmateriale kan findes på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/15cac1d3-85a4-4e83-8779-c710b1e96d40/homepage