Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Beskæftigelsesafdelingen Organisatorisk placering af Tilkendelsesudvalg og Rehabiliteringsteam

Organisatorisk placering af Tilkendelsesudvalg og Rehabiliteringsteam

Om Tilkendelsesudvalg og Rehabiliteringsteam.

Tilkendelsesudvalget, har kompetence til bevilling af de langvarige offentlige ydelser, fleksjob eller førtidspension, kommunen kan bevillige en borger.

Rehabiliteringsteamet er skabt og beskrevet, som det team der skal rådgive i sagsbehandlingen med alle borgere der kunne være på vej til en langvarig offentlig forsørgelse.

Nogle hundrede borgere vil hvert år skulle rådgives i Rehabiliteringsteamet, og en mindre del af disse borgere skal efterfølgende have deres sag behandlet i Tilkendelsesudvalget.

Kommunens afgørelser af disse ydelser kan indbringes for Ankestyrelsen, og kommunen skal derfor ikke etablerer to uafhængige systemer der kan fungerer som en slags ankesystemer, men skal derimod have øje for sammenhæng. Praksis i de to enheder skal således tilstræbes koordineret, så borgere der i Rehabiliteringstemaet rådes til at prøve en førtidspensionssag, for langt hovedpartens vedkommende, også kan få ydelsen bevilliget i Tilkendelsesudvalget.

Derfor skal Tilkendelsesudvalget og Rehabiliteringsteamet placeres i samme sektion.

Borgere der ikke kan tilkendes førtidspension, bevilges ressourceforløb og tilknyttes en gennemgående sagsbehandler. Stillingtagen til den organisatoriske placering af denne målgruppe meldes ud i løbet af december 2012.

Enhederne skal placeres i Job- og Borgerserviceafdelingen der har budgetansvaret for ydelsesbudgetterne, og samtidig skal det tilstræbes at de borgere der tilbydes ressourceforløb, oplever det som et samlet tilbud, uagtet der indgår elementer fra forskellige sektioner i kommunen.

Samlet fører det til, at Tilkendelsesudvalget og Rehabiliteringstemaet organisatorisk placeres i Socialsektionen, som har en ordfører i både tilkendelsesudvalget og Rehabiliteringsteamet.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje