Selvbetjening og tidsbestilling

Udvikling

Udviklingssektionen skal bidrage til virkeliggørelse af visionen om det gode børneliv for alle børn og unge i Silkeborg Kommune.

Udviklingssektionen skal bidrage til virkeliggørelse af visionen om det gode børneliv for alle børn og unge i Silkeborg Kommune. Det gør vi ved at understøtte kvalitetsudvikling og inspirere til fælles retning på Børne- og Familieafdelingens fagområder.

Rammen er et stærkt fagligt miljø, hvor vejledningspædagoger yder vejleding til de enkelte børnehuse, konsulenter understøtter driften og arbejder projektorienteret med fokus på at skabe resultater i samspil med andre.

Opgaver:

  • Vi indsamler den nyeste nationale og internationale viden om børns læring, trivsel og udvikling. Vi har fokus på at formidle og sikre, at vi anvender den viden vi har om hvad der virker.
  • Vi rådgiver ledelse, fagpersoner og de politiske udvalg i væsentlige spørgsmål omkring afdelingens fagområder.
  • Vi bidrager til tidlig opsporing og indsats via pædagogisk vejledning og faglig bistand til koordinering i forhold til børn i udsatte positioner.
  • Vi understøtter opfyldelse af politisk vedtagne bevillingsmål.
  • Vi arbejder med opfyldelse af eksterne krav fra ministerier, KL, m.m.
  • Vi håndterer og understøtter udviklingstiltag og projekter på det pædagogiske, socialfaglige og sundhedsfaglige område samt tværgående indsatser.