Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Børne- og Familieafdelingen Udvikling

Udvikling

Udviklingssektionen skal bidrage til virkeliggørelse af visionen om det gode børneliv for alle børn og unge i Silkeborg Kommune.

Udviklingssektionen er en ud af to stabsfunktioner i Børne- og Familieafdelingen. Opgaven er at orientere sig i den nyeste viden og drive udvikling i henhold til politikker, fælles mindset og afdelingens målsætninger. Sideløbende at understøtte driftsopgaver på afdelingens fagområder, bidrage til tværgående udviklingstiltag i afdelingen, på tværs af afdelinger og i samspil med eksterne aktører.

Rammen er et stærkt tværfagligt miljø, som udgøres af sektionsleder, udviklingskonsulenter som arbejder projektorienteret med fokus på at skabe resultater i samspil med andre samt vejledningspædagoger som yder vejledning til de enkelte børnehuse og dagplejen.

Centrale opgaver:

  • At indsamle den nyeste nationale og internationale viden om børns læring, trivsel, udvikling samt lovende praksis på afdelingens fagområder.
  • At rådgive ledelse, fagpersoner og politiske udvalg i væsentlige spørgsmål omkring afdelingens fagområder. 
  • At bidrage til tidlig opsporing og indsats, herunder fastholde og udvikle systematikker og metoder, pædagogisk vejledning og faglig bistand til koordinering i forhold til børn i udsatte positioner.
  • At bidrage til at omsætte politisk vedtagne udvalgsmål på fagområder og på tværs.
  • At håndtere og understøtte udviklingstiltag og projekter med afsæt i faglig viden, stærke konsulentkompetencer og ekspertise i anvendelse af Silkeborg Kommunes projektmodel.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje