Selvbetjening og tidsbestilling

De væsentligste funktioner er at sikre udvikling og driften af it-understøtning af opgaverne i Silkeborg Kommune, herunder løbende udvikle strategien, digitaliseringspolitikker og sikre governancestruktur i kommunen.

IT servicerer og supporterer kommunens øvrige enheder ved at sikre en effektiv drift og udvikling af netværk, servere, applikationer og infrastruktur samt ved at levere support og service i et omfang fastlagt i aftalte og gennemskuelige serviceaftaler (SLA).

IT bistår desuden som koordinatorer, projektledere og som ressourcepersoner i forbindelse med valg og implementering af nye systemer og løsninger i og på tværs af kommunens driftsafdelinger.