Selvbetjening og tidsbestilling

Regnskab og Rådgivning

Regnskabs- og Rådgivningscenteret er et af tre centre i Økonomi- og IT-staben. Centeret består af 28 medarbejdere samt leder Jakob Bonde Lauritsen, og har bl.a. følgende opgaver:

  • Aflæggelse af koncernårsregnskab samt varetagelse af de daglige regnskabsopgaver på koncernniveau
  • Vidensformidling i relation til kontoplaner, moms, afstemninger, elektronisk fakturering, økonomirapporter m.v.
  • Rådgivning, support og undervisning af kommunens afdelinger, stabe og institutioner i forhold til økonomi-, indkøbs- og debitorsystemer
  • Opkrævning af kommunale restancer m.v.
  • Bankforretninger
  • Indgåelse og implementering af kommunale indkøbsaftaler, herunder gennemførelse af udbud i henhold til EU's udbudsdirektiver og Tilbudsloven
  • Administration af lån til betaling af ejendomsskat

Regnskabs- og Rådgivningscenterets vision er opgaveløsning af højeste kvalitet, leveret til tiden med stor faglighed, engagement, venlighed og humor.

Skal du til møde med os?

Du finder Regnskabs- og Rådgivningscenteret på:

Silkeborg Rådhus
Søvej 1
8600 Silkeborg
Bygning C, 3. sal

Se beskrivelse af hvordan du finder vej, og hvor du kan parkere (pdf)