Selvbetjening og tidsbestilling

Skoleafdelingens fælles administration

Administrationen varetager koordinerende og overordnede økonomiske og administrative opgaver for hele skoleområdet

Vision

Vores vision er, at vi med afsæt i gode kompetencer og daglig arbejdsglæde er foran fremtiden. 

Mission

Administrationen sikrer skolerne og øvrige samarbejdspartnere mulighed for at opfylde deres virke ved:

  • At understøtte et fælles skolevæsen med lokalt præg
  • At sikre grundlag for at træffe og gennemføre politiske beslutninger
  • At sikre effektive administrative processer
  • At være det faglige formidlende bindeled mellem skoleområdet og politikerne