Selvbetjening og tidsbestilling

Opgaver og kerneværdier

PPL’s kerneopgave er at understøtte ledelser og fagprofessionelle i at skabe gode betingelser for, at alle børn lærer, udvikler sig og trives bedst muligt

PPL’s opgaver

 • Understøtte udvikling af almen- og specialpædagogik på dagtilbud, skoler og i inklusionscentre 
 • Samarbejde med Børne- og Familieafdelingen omkring 0-6 års området
 • Projektledelse af strategiske indsatser/udviklingsopgaver
 • SSP-arbejde
 • Psykologbetjening af 0-18 års området
 • Tale-/hørebetjening af 0-18 års området
 • Visitation til inklusionscentre
 • Forestå netværk og kompetenceudvikling af de fagprofessionelle på skoleområdet.

Kerneværdier for PPL

 • Vi hjælper andre til at lykkes med deres opgave
 • Almene tilbud lykkes med at skabe gode betingelser for læring og udvikling for flere børn i længere tid
 • ’Det få børn har brug for, har mange børn godt af’
 • Fællesskab er en central værdi for børns læring og udvikling og for samarbejde med og mellem fagprofessionelle
 • Forebyggelse
 • Udvikling i/af kontekst og fællesskaber i praksis
 • Tværfaglighed – samarbejde mellem delpraksisser
 • Skoler og dagtilbuds decentrale ledere og ressourcepersoner har adgang til og medansvar for ressourceanvendelsen af de kommunale supportfunktioner
 • Vi er i et partnerskab med skoler, dagtilbud og Børne- og Familieafdelingen om at lykkes.