Selvbetjening og tidsbestilling

SSP samt Specialiseret indsats og support

To specielle funktioner, som er forankret under Pædagogisk Praksis og Læring (PPL)

SSP

’Skole, social, politi’ samarbejde, der har til opgave at arbejde kriminalpræventivt i forhold til alle børn og unge i kommunen. SSP-konsulenten arbejder sammen med de lokale SSP-vejledere og i mere indgribende forhold i sager, der har udviklet sig i en bekymrende retning, samarbejdes med socialområdet og det lokale politi. Områder for SSP er bl.a. oplysning og forebyggelse omkring alkohol/rusmidler, digital adfærd, gruppedynamikker og flertalsmisforståelser.

Medarbejder: 1 konsulent

Specialiseret indsats og support

Opgaven er at understøtte og bidrage til at udvikle det specialiserede område.

Det indebærer bl.a.:

  • Deltage i kompetenceudvikling og metodeudvikling for ledelse og medarbejdere på inklusionscentrene (IC) og specialtilbud i dagtilbud som vejleder og sparringspartner med udgangspunkt i konkret praksis
  • Bidrage med viden om og erfaring med børn med diagnoser, særlige behov og behandlingskrævende tilstande
  • Løbende opfølgning på elever i inklusionscentrene
  • Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV) i forbindelse med tilbageslusning af elever til almenskolen eller i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelserne
  • Samarbejde med kontaktpsykologer tilknyttet de almene folkeskoler i forbindelse med overgange fra dagtilbud/skole til inklusionscentre (IC) og ved tilbageslusning.

Medarbejder: 1 medarbejder (i tæt samarbejde med de øvrige PPL-team)