Selvbetjening og tidsbestilling

Team åben skole og praksisfaglighed

Team åben skole og praksisfaglighed arbejder på skoleområdet med faglighed forankret i FabLab, AQUA Naturfagscenter, kultur og det politisk besluttede Videncenter for udskoling

Teamet arbejder med og understøtter folkeskolerne i en bred vifte af opgaver såsom:

  • Gennemførelse af tværgående kulturtilbud i samarbejde med kultur- og fritidsområdet.
  • Varierede læringsforløb med åben skole og praksisfaglighed i AQUA Naturfagscenter og FabLab (teknologiforståelse) for elever og medarbejdere
  • Udvikling og afvikling af ’Ud og lær’-aktiviteter og arbejdet med åben skole
  • Samarbejdet i Campus Bindslevs Plads med de andre partnere
  • Indsatser og aktiviteter i relation til udvalgsmålet ’Flere unge skal tage en erhvervsfaglig uddannelse’, f.eks. Kloge hænder, Virksomhedssafari, Toolcamp, Erhvervsuddannelsesmesse, Skills, og Udvidet praktik
  • Giver sparring og afholder kurser for lærere inden for Udskolingsområdet i f.eks. karaktergivning, Uddannelsesparathedsvurderinger (UPV), styrket praksisfaglighed mm.

Teamet har på grund af ovenstående en bred og varieret samarbejdsflade til f.eks. Ungeguiden og Beskæftigelsesafdelingen, Kultur og Borgerservice, Aqua, Campus Bindslevs Plads, ungdomsuddannelser, Silkeborg Ungdomsskole og erhvervslivet. I FabLab-regi samarbejdes der desuden med tre andre kommuner omkring fælles indsats i uddannelse af lærere og pædagoger inden for teknologiforståelse.

Teamleder varetager desuden almindelige tværgående konsulentopgaver og projektledelse af den fælles indsats omkring teknologiforståelse.

Medarbejdere: 6 medarbejdere og 1 teamleder