Selvbetjening og tidsbestilling

Team læring og udvikling (tidligere PPR)

Team læring og udvikling arbejder i et 0-18 års perspektiv og understøtter dagtilbud og skoler i udvikling af gode læringsmiljøer for alle børn. Sekundært bidrager teamet til udredning og visitation af børn og elever til specialtilbud.

Teamet arbejder på 0-18 års området og supporterer både kommunale og private skoler og institutioner. Teamet indeholder Videncenter for inkluderende læring og trivsel.

’Teamet arbejder primært forebyggende i almen-delen med udvikling af gode læringsmiljøer og understøttelse af medarbejdernes kompetencer. Sekundært arbejdes med enkeltindivider, udredning mm.’

  • Psykologerne er organiseret i en kontakt-psykologordning til dagtilbud, skoler og inklusionscentre, men flere har også kommunedækkende opgaver med lettere behandlingstilbud til børn (Early Bird, Cool Kids mv.)
  • Læringsvejlederne er organiseret i en kommunedækkende funktion.
  • Psykologer og læringsvejledere indgår i K-møder og fokusmøder sammen med ledelser, fagprofessionelle og forældre.

Teamet har udover faglig support til dagtilbud og skoler også opgaver med projektledelse, f.eks. i form af sparring og opfølgning på skolernes arbejde med mellemformer, samt indsatsen omkring ’Samarbejdsmodellen for trivsel på tværs’.

Medarbejdere: 19 psykologer, 6 læringsvejledere og 1 teamleder