Selvbetjening og tidsbestilling

Team sprog og læsning (Videncenter for sprog og læsning)

Team sprog og læsning arbejder på skoleområdet med fokus på elevers skriftsproglige udvikling, herunder også understøttelse af elever med ordblindevanskeligheder. Desuden understøttes sproglig og kulturel integration på DSA-området i 0-18 års perspektiv.

Teamet indeholder Videncenter for sprog og læsning, der er politisk besluttet i januar 2020 og er en samling af: Inklusionscenter for læsning (tidligere Balleskolen), kommunens læsekonsulenter, Videncenter for integration (Sølystskolen) og Co-teaching-indsats.

”Vi arbejder for, at alle børn i Silkeborg Kommune forlader skolen med læse- og skrivekompetencer, der giver dem mulighed for at være livsduelige mennesker i et skriftbåret samfund, hvor den demokratiske deltagelse kræver stærke læse- og skrivekompetencer”.

Teamet understøtter gennem praksisnær og fleksibel support:

  • Skolernes arbejde med udvikling af alle elevers læse og skrivekompetencer i alle fag
  • Skolernes arbejde med at udvikle sig til ordblindevenlige skoler
  • Skoler og dagtilbud i arbejdet med sproglig, social og kulturel integration af børn med dansk som andetsprog.

Teamet varetager bl.a.:

  • Intensive læringsforløb for ordblinde elever
  • Visitation af nyankomne elever og støtte til skolerne omkring nyankomne elever
  • Praksisnær kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og ledere
  • Sparring og rådgivning til institutioner, skoler og forældre indenfor centerets faglige områder
  • Kan deltage i K-møder og fokusmøder
  • Tilsyn ift. at kommunen overholder gældende lovgivning på områder omkring integration, tosprogede, ordblinde og læsning.
  • Bidrager til arbejdet med skolernes kvalitetsrapporter og tolkning af data på læseområdet.

Teamlederen varetager også opgaver indenfor indsatsområdet ’Alle skal med’ samt læringsnetværk for pædagogiske ledere.

Medarbejdere: 11 medarbejdere og 1 teamleder (heraf tre medarbejdere, der arbejder med tosprogede på 0-6 års området). Forankret fysisk på Sølystskolen.