Selvbetjening og tidsbestilling

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) arbejder for at fremme alle børns mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber. Det gør vi gennem tværfaglige indsatser så tidligt som muligt. PPR anvender sin faglige ekspertise til at yde råd og vejledning om pædagogiske tiltag for børn med almene og særlige behov, således at skoler og børnehaver understøttes i selvstændigt at arbejde videre med barnet i samarbejde med forældrene.

Vision

PPRs medarbejdere er ambassadører for "Mindset for inklusion" og samarbejder som sådan med skoler og dagtilbud om - sammen med forældre - at etablere lærende fællesskaber, hvor alle børn trives og udvikler sig.
Læs "Mindset for inklusion" via linket her

Få svar på mange andre spørgsmål om PPR via linket her