Selvbetjening og tidsbestilling

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) arbejder for læring, udvikling og trivsel for alle børn gennem inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. PPR anvender også sin faglige ekspertise til at yde råd og vejledning om børn med særlige behov. Find skemaer til indstilling til PPR nederst.

Hvem kan få hjælp fra PPR?

PPR rådgiver og vejleder forældre, børn og unge op til 18 år samt personale i dagtilbud og skole i forhold til læring, trivsel og udvikling i børns fællesskaber.

PPR tilbyder en tværfaglig tilgang med fokus på tidlig indsats. PPR har følgende ansatte faggrupper: psykologer, tale-hørekonsulenter, læse/lærings- og trivselskonsulenter og vejledere med særlig uddannelse.

Forældre til børn i dagtilbud kan anmode PPR om en pædagogisk psykologisk vurdering, som vil indebære rådgivning og vejledning i forhold til børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet. Forældre til skolelever kan anmode om vejledning ved skolens ledelse. Skolens ledelse kan i den forbindelse vælge at inddrage PPR.

Bekymring i forhold til dit barns sproglige udvikling?

Hvis din bekymring drejer sig om dit barns sproglige udvikling, kan du via dit barns vuggestue eller børnehave få mulighed for at tale med en tale-hørekonsulent. På mødet med tale-hørekonsulenten vil du blive bedt om at beskrive bekymringen i forhold til dit barns sproglige udvikling. Herefter vil tale-hørekonsulenten sammen med dagtilbuddet og dig lave en aftale om, hvordan I hver især bedst muligt understøtter dit barns sproglige udvikling i hverdagen. 

Læs mere om sprogvejledning til pædagoger og forældre.

Hvad sker der, når du kontakter PPR?

Den første hjælp fra PPR består i, at vi giver råd og vejledning forældre og/eller personale. I nogle tilfælde vurderer vi, at det er hensigtsmæssigt, at problematikken drøftes på et Koordinerings-møde i skolen eller dagtilbuddet for sammen med relevante fagfolk at kunne vurdere, hvordan der bedst arbejdes med problematikken. Her kan det eventuelt besluttes at lave en indstilling til PPR. Herefter vurderer en eller flere af PPR's fagpersoner barnet og kommer med forslag til hvilken pædagogik, der vil være til gavn for barnet.

PPRs skemaer

Som forælder skal du være opmærksom på at sende skemaet fra borger.dk for at sende dine skemaer sikkert. Det gør du ved at logge på www.borger.dk

Se procedurebeskrivelsen for ansøgning om specialundervisning via dette link: Procedurebeskrivelse for specialundervisning (Linket er ikke aktivt på grund af redigering)

Se oversigten over deadlines for ansøgninger og visitationer til specialundervisning via dette link: Deadlines for ansøgninger og visitationer til skoleåret 2019/20

Læs procedurer ved ansøgning om AKT-vejledning ved skolestart

 

Find skema og udfyld det elektronisk: 

Skemaerne udfyldes elektronisk og sendes gennem www.borger.dk til ppr@silkeborg.dk.

Som forælder skal du være opmærksom på at sende skemaet fra www.borger.dk for at sende dine skemaer sikkert. Det gør du ved at logge på www.borger.dk og vedhæfte dit skema til en mail i digital post.

Se hvem der er psykolog eller talehørekonsulent i dit barns dagtilbud eller skole: