Selvbetjening og tidsbestilling

Styrelsesvedtægt Silkeborg Ungdomsskole

Vedtægten angiver rammerne for ungdomsskolebestyrelsens arbejde og dialogfora – mens bilagene udgør planen for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed.

Styrelsesvedtægten for Silkeborg Ungdomsskole fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for Silkeborg Ungdomsskoles virke. Den er et grundlæggende arbejdsredskab for ungdomsskolebestyrelsen og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og Børne- og Ungeudvalget for ungdomsskoleområdet i Silkeborg Kommune.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole (pdf) pr. 1. august 2014

Bilagene til styrelsesvedtægten (Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed) indeholder politiske beslutninger og administrativ praksis for den daglige drift (pdf). De er senest revideret marts 2014.

  • Bilag 1: Overordnet styring af skoleområdet.
  • Bilag 2: Skolestruktur - herunder skolens omfang, lokaler, ledelsesnormering samt SSP.
  • Bilag 3: Undervisningens ordning, normalundervisning - herunder blandt andet tildeling af resurser, undervisningsmæssige tilbud, samarbejde med folkeskolen samt klubvirksomhed.
  • Bilag 4: Øvrige forhold - herunder afvigelse fra aldersgrænser, befordring af elever og aftaler med andre kommuner.
  • Bilag 5: Specialpædagogisk bistand, specialundervisning.
  • Bilag 6: Tosprogede elever - herunder Grundskole For Unge udlændinge (GFU).

Siden seneste revision i 2014 er der oprettet en ny hjemmeside for Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, http://skolestyrelse.silkeborgkommune.dk. Her findes de aktuelle beslutninger i bilagene 1-6.