Selvbetjening og tidsbestilling

Mål og værdier i Tandplejen

Den kommunale tandpleje tilbyder gratis tandpleje til børn og unge fra 0 – 18 år i Silkeborg kommune, hvor tryghed og høj faglighed er vigtigt.

Den Kommunale Tandpleje

Tandplejen arbejder for, at alle børn og unge:

 • Får lige muligheder for sundhed
 • Har sunde, velfungerende tænder

Vi lægger vægt på

 • Trygge rammer omkring tandhandling og et tæt samarbejde med forældrene.
 • Tandpleje som passer til den enkeltes behov
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Høj faglig kompetence

Tryghed

Tandplejen prioriterer højt at skabe tryghed omkring barnet eller den unge i alle situationer. Vi arbejder derfor med et højt informationsniveau og en åben dialog. Vi forbereder barnet før en eventuel behandling og tilbyder effektiv smertekontrol.

 

Tandplejen tilpasset den enkeltes behov

 • Der er forskel på, hvor ofte det er nødvendigt at komme på klinikken. Vi aftaler ved hver undersøgelse, hvornår næste besøg skal finde sted. Hvis dit barn har sunde tænder og tænderne er helt rene, er det nok med èn undersøgelse om året – eller sjældnere
 • Hvis dit barn har sunde tænder, men tænderne ikke er børstet helt rene, er èn gang årlig undersøgelse nok, men vi tilbyder desuden et eller flere besøg på klinikken med undervisning og rådgivning.
 • Hvis dit barn har tandsygdomme under udvikling, er der både behov for flere undersøgelser i løbet af året samt besøg med forebyggelse, undervisning og rådgivning.

 

Høj faglig kompetence

Personalet i tandplejen har alle stor erfaring og høj faglig kompetence indenfor behandling af børn og unge.

Vi lægger vægt på

 • At have en pædagogisk tilgang til både forebyggelse og behandling.
 • At følge dit barns vækst og udvikling, så den rette behandling kan sættes i gang på det rigtige tidspunkt.
 • At inddrage både barnet og forældrene.

Vi sikrer kvaliteten gennem efteruddannelse, løbende kvalitetsudvikling i personalegruppen og specialisering.