Selvbetjening og tidsbestilling

Nødbehandling i Tandplejen.

PÅSKEFERIE i Den Kommunale Tandpleje
fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april 2020.
Ved behov for akut behandling (f.eks. ved alvorlige tandskader eller tandpine) Er der åbent for nødbehandling onsdag den 8. april med tidsbestilling mellem kl. 8-11 på 89 70 19 30 vælg din lokal klinik.
Ved alvorlige smerter i relation til tandbøjle er Bøjleafdelingens nødtelefon åben d. 6. 7. og 8. april fra 8-11 på telefon 21 64 89 66 KUN BØJLEPROBLEMER
Udenfor Tandplejens åbningstid, kan byens privat praktiserende tandlæger kontaktes. På helligdage og i weekenden kan regionens tandlægevagt benyttes på telefon 40 51 51 62

Silkeborg Kommunale Tandpleje er foreløbigt lukket til og med mandag d. 13 april for at mindske smitte af Covid-19

Tandplejens nødberedskab kan ved vedvarende tandsmerter og større tand- og bøjleskader kontaktes på telefon 89701930 vælg din lokal klinik på hverdage mellem kl. 8 - 11.

Tandreguleringsklinikken er ligesom den øvrige del af Tandplejen lukket helt ned. KUN ved bøjleproblemer, som du ikke selv kan afhjælpe eller som ikke kan vente, ring da på Nødtelefon (Kun for Bøjle afdelingen) 21 64 89 66 og KUN på hverdage mellem 8 - 11. 

Forsøg så vidt det overhovedet er muligt at få dine bøjleproblemer afhjulpet ved selvhjælp:

En enkelt løs lås, tabt elastik eller mindre stykker tabt eller brækket tråd vil som hovedregel skulle vente med reparation til tandreguleringsklinikken igen er i normal funktion. Hvis noget stikker, så gør alt hvad I kan for at puffe den skarpe ende på plads, f.eks. med enden af en tændstik, blyant, ren neglefil ell. lign. En løs ”holde-tråd” bag på fortænderne hører principielt ikke til de behandlinger vi må lave i nødvagten. Gør alt hvad du kan for at mindske gener fra den løse tråd og kontakt os så snart vi får lov at åbne for normal funktion igen. Der vil på hjemmesiden blive informeret om dette. Ved løs tråd på flere tænder, vil specialtandlægen på nødtelefonen vurdere om vi kan hjælpe. Kun meget alvorlige gener, f.eks. smerter, hævelser, løse større bøjleelementer kan afhjælpes i den aktuelle periode og kun på afgrænsede tidspunkter.

Fra tirsdag d. 14. april og til og med 30. juni 2020 er Tandplejen pålagt restriktioner i vores virke. Baggrunden er nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for, hvordan tandlæger skal håndtere Covid-19.
Tandplejen vil fra d. 14. april kun kunne behandle patienter, der har et såkaldt kritisk behandlingsbehov.

Vi er ved tandbehandlinger pålagt stramme restriktioner bl.a. mht. brug af værnemidler for at undgå smittespredning når der arbejdes i nærkontakt med mundhulen. Da de aktuelle værnemiddel lagre er begrænsede, tildeles værnemidlerne lige nu primært hospitalerne. Tilgængeligheden af de fornødne værnemidler kan blive begrænsende for hvor mange og hvilke behandlinger vi kan åbne for i tandplejen. Vi beder om forståelse for dette.

Der kan ikke ændres eller aftales nye tider i den periode, hvor Tandplejen holder lukket.

På helligdage og i weekenderne kan regionens tandlægevagt benyttes på telefon 40 51 51 62, læs mere på Tandlægevagtens hjemmeside 

Regningen for akut nødbehandling hos praktiserende tandlæge, tandtekniker eller Tandlægevagten dækkes af Silkeborg Kommunale Tandpleje. Information om refusion kan indhentes ved henvendelse til Tandplejen på mail: tandplejen@silkeborg.dk eller på telefon 89 70 19 30 vælg administrationen