Selvbetjening og tidsbestilling

Frikommuneforsøg - handicap og psykiatri

Silkeborg Kommune er en del af frikommuneforsøgsordningen sammen med 6 andre midtjyske kommuner under temaet "Bedre styring af udgifterne på det sociale område"

Indenfor dette tema skal kommunerne skrive ansøgninger om konkrete forsøg, der skal godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt relevante fagministerier.

Ansøgningerne skal beskrive et ønske om at afprøve løsninger, der ikke kan lade sig gøre indenfor de aktuelle lovgivningsmæssige rammer.

Konkret kan frikommunerne blive udtaget fra statslige regler eller få ændret et regelgrundlag i en forsøgsperiode fra 2017 til 2021.

På denne side vil du kunne finde vedtægter og tilhørende materiale for de enkelte forsøg hvor Silkeborg Kommune deltager indenfor nævnte tema.

Frikommunevedtægt teknologiske hjælpemidler (pdf)

Projektbeskrivelse teknologiske hjælpemidler (pdf)

Frikommunevedtægt flytning uden samtykke (pdf)

Projektbeskrivelse flytning uden samtykke (pdf)

Projektbeskrivelse frikommuneforsøg 2 runde (pdf)

Vedtægter for Frikommuneforsøg 2 runde (pdf)