Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Afdelinger og ledelse Socialafdelingen Udvikling og projekter FACT - Flexible Assertive Community Treatment

FACT - Flexible Assertive Community Treatment

Social, Psykiatri og Rusmiddel afprøver i perioden oktober 2019-oktober 2022 en ny organiserings- og samarbejdsform sammen med psykiatrien i Region Midtjylland og Skive og Viborg Kommuner. Udviklingen af FACT indsatsen er støttet af EU og foregår i regi af Alliancen for den nære psykiatri.

Projektnavn

FACT – Flexible Assertive Community Treatment

Formål

Formålet med FACT-indsatsen er at skabe en ramme for det tværsektorielle samarbejde omkring den enkelte borger med henblik på:

  • at opnå mest mulig kontinuitet og sammenhæng i behandling, støtte og rehabilitering.
  • at de samlede tilbud matcher borgerens behov og medvirker til at forbedre borgerens samlede livssituation eller at forebygge en forværring.

Målgruppe

Målgruppen for FACT-indsatsen er de mest udsatte af de svært psykisk syge borgere. Det er mennesker, der er belastede af psykisk sygdom, somatisk sygdom, og/eller selvskadende adfærd fx i form af misbrug. De kan være udadreagerende, aktivt misbrugende og være præget af kaos. De har ofte ikke kunnet fastholde kontakten til- eller profitere af eksisterende tilbud. Borgere i målgruppen har behov for hjælp fra mange forskellige tilbud.

Beskrivelse og erfaringer

Ideen med FACT er at udvikle og implementere tværsektorielle teams mellem kommune og region. Teamene står for det samlede tilbud til de sværest belastede borgere. Konceptet kommer fra Holland, hvor man de seneste 12-14 år har arbejdet i FACT-Teams.

I Silkeborg kommune har vi, i første omgang, fokuseret på borgere svære dobbeltdiagnoser, det vil sige behandlingskrævende psykiatrisk sygdom, behandlingskrævende brug af rusmidler og sociale problemer.

I løbet af efteråret 2021 forventer vi at etablere endnu et FACT team med fokus på borgere med svær psykiatrisk sygdom.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje