Selvbetjening og tidsbestilling

Myndighedssektionen

Myndighedssektionen har mangeartede opgaver i relation til Service- og Sundhedslovgivningen

Myndighedssektion behandler henvendelser vedrørende:

 • praktisk hjælp og personlig pleje
 • madservice og indkøb
 • trænings- og rehabiliteringsforløb
 • udskrivelser
 • sygeplejeydelser
 • pleje- og ældreboliger
 • midlertidige ophold
 • daghjem
 • pasningsorlov
 • omsorgstandpleje
 • hjælpemidler og boligindretning
 • handicapbiler

Andre opgaver der ligeledes varetages af Myndighedssektion er bl.a.:

 • Godkendelse, samarbejde samt kvalitetssikring med de leverede ydelser indenfor fritvalgsområdet
 • Systematisk opfølgning på indberetninger i forhold til patientsikkerhed og på baggrund heraf medvirke til at iværksætte tiltag til afhjælpning af problemstillinger /opfølgning på utilsigtede hændelser
 • Samarbejde med Regionen omkring sundhedsaftaler
 • Samarbejde med sygehuse og læger
 • Kostfaglig rådgivning
 • Koordinering i forhold til borgere med demens samt opfølgning i forhold til magtanvendelseslovgivningen
 • Sikre at der gennemføres kommunale tilsyn på plejehjem
 • Kvalitetssikre opfølgningen på det sundhedsfaglige tilsyn
 • Faglig vejledning og undervisning i forflytninger
 • Specialundervisning i forhold til høre- og synsområdet