Selvbetjening og tidsbestilling

Tværgående sundhed

Sektionens formål er at understøtte udvikling inden for sundhedsfremme-, uddannelses- og frivillighedsområdet i Silkeborg Kommune.

Springvandet ved Silkeborg Langsø

Tværgående sundheds mission:

  • Vi arbejder vi på tværs!
  • Vi skaber rammer for udvikling
  • Vi skaber lærings- og forandringsprocesser
  • Vi arbejder på veldokumenteret grundlag 

Tværgående sundheds vision:

  • Udvikling og forebyggelse arbejder innovativt - vi går nye veje og gør en forskel

Tværgående sundheds kerneopgave:

  • Vi udvikler sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og rammer til og med borgerne i Silkeborg Kommune.
  • Vi understøtter, i samspil med relevante aktører, at sundhedsfremme og forebyggelse bliver en integreret del af kommunens samlede indsatser, så lighed i sundhed styrkes.

Sektionens arbejdsområder

Forebyggende hjemmebesøg
Til borgere over 75 år, som ikke får anden hjælp

De brugerstyrede aktivitetscentre
Læs mere om de mange tilbud i kommunens aktivitetscentre

Idræt om Dagen 
Motionstilbud til borgere, der har dagtimerne til rådighed

Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering, udvikling, evaluering og forankring af borgerrettede, sundhedsfremmede og forebyggende indsatser

Sundhed og trivsel:

Daghjem

Uddannelser i Sundhed og Omsorg 
Koordinering og bidrag til trivsel på sundhedsuddannelserne