Selvbetjening og tidsbestilling

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen indebærer opgaver indenfor Det nære sundhedsvæsen og Det sammenhængende borgerforløb

Uddannelsen, som varer 2 år, 9 måneder og 3 uger veksler mellem skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og praktik på sygehus, i psykiatrien og i primærkommunal sektor.

Der er mulighed for afkortning af uddannelsen. Det afhænger dog af hvilken og hvor meget erfaring du har teoretisk og/eller praktisk.

Af opgaver kan nævnes eks. personlig pleje, grundlæggende sygepleje, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, dokumentation, medicinadministration og rehabilitering. 

Uddannelsen giver autorisation som social- og sundhedsassistent.

Læs mere om krav og vilkår

For at kunne søge elevplads som social og sundhedsassistentelev i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, skal du opfylde følgende kriterier:

  • bestået grundforløb (GF2) på en Social- og Sundhedsskole
  • eller bestået Social- og Sundhedshjælperuddannelsen efter tidligere reform. Som Social- og sundhedshjælper vil du få afkortning på 5 måneder i praktik og 5 ugers teori 

Du kan kontakte SOSU Østjylland  for at få lavet en realkompetence vurdering (RKV) og få mere at vide om, hvordan du kan udfylde adgangskravene til en elevplads i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Gå til SOSU Østjylland

Foruden de formelle krav til en elevplads, lægger vi vægt på:

  • At du er robust, både fysisk og psykisk 
  • At du er ansvarsfuld, overholder aftaler og møder til tiden 
  • At du har overblik, kan tage initiativ og arbejde selvstændigt 
  • At du udviser engagement for din uddannelse og tager ansvar for egen læring 
  • At du er motiveret og åben for at lære nyt og modtage undervisning og vejledning af uddannede kolleger 
  • At du er positiv, fleksibel og bidrager konstruktivt til løsning af opgaver på skolen og på dit praktiksted 

Løn og ansættelsesforhold følger FOA´s overenskomst. Det kan du læse mere om her:

Læs mere hos FOA

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer.

I praktikperioderne skal du være indstillet på at arbejde i dagvagt, aftenvagt og weekendvagt.

Mødetider ligger almindeligvis i tidsrummet:

Dagvagt: 07.00-15.00
Aftenvagt: 15.00-23.00
Weekendvagt: 07.00-15.00

Som elev får du elevløn under hele uddannelsen.

Du skal selv betale bøger til undervisningsbrug og kørsel til dit praktiksted.

Elevløns satser pr. 01.10.2018 (afrundet)

Almindelig elevløn 12.796 kr.
Voksenelevløn (skal søges om) 19.992 kr.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal flg. kriterier opfyldes:

• Du skal være fyldt 25 år inden uddannelsesforløbets start
• Relevant beskæftigelse indenfor SOSU-overenskomstens voksenområde - personlig pleje og praktisk hjælp - min. 24 timer pr. uge i 12 måneder indenfor de sidste 4 år. Det svarer til sammenlagt ca. 1250 timer.

Du kan søge voksenelevløn samtidig med din ansøgning til uddannelsen.

Ansøgningsskema til voksenelevløn - klik her

Man kan ikke søge voksenelevløn, efter man er startet på uddannelsen.

Sundhed og Omsorg ansætter social- og sundhedsassistentelever 3 gange om året med uddannelsesstart 1. april, 1. august og 1. december. Skal du have merit, vil uddannelsesstart være senere. Vi ansætter ca. 50 elever om året.

Uddannelsesstart 2019:

April, August og December 

Ansøgningsfrister 2019:

April 2019: 6. januar 2019 (Du får besked om optagelse 19. februar 2019)

August 2019: 24. marts 2019 (Du får besked om optagelse 13. maj 2019)

December 2019: 1. september 2019 (Du får besked om optagelse 11. oktober 2019)

Ansøgningsskema finder du øverst på siden til højre