Selvbetjening og tidsbestilling

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen indeholder opgaver indenfor rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der ikke selv kan varetage disse opgaver. Arbejdet foregår i det kommunale område.

Uddannelsen, som varer 14 måneder, veksler mellem skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og praktik på et plejecenter og/eller i hjemmeplejen i Silkeborg Kommune.
Har du tidligere arbejdet indenfor plejeområdet eller har en anden relevant uddannelse, vil du få afkortning af praktikken på uddannelsen.

 

Læs mere om krav og vilkår

For at kunne søge elevplads som social- og sundhedshjælperelev i Sundhed og Omsorg, skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal være i gang med eller have afsluttet grundforløb (GF2) på en Social- og Sundhedsskole.

Foruden de formelle krav til en elevplads, lægger vi vægt på:

  • At du er robust, både fysisk og psykisk
  • At du er ansvarsfuld, overholder aftaler og møder til tiden
  • At du udviser engagement for din uddannelse og tager ansvar for egen læring
  • At du er motiveret og åben for at lære nyt og modtage undervisning og vejledning af uddannede kolleger
  • At du er positiv, fleksibel og bidrager konstruktivt til løsning af opgaver på skolen og på dit praktiksted

Løn og ansættelsesforhold følger FOA´s overenskomst. 

Det kan du læse mere om hos FOA

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer. 

I praktikperioderne skal du være indstillet på at arbejde i dagvagt, aftenvagt og weekendvagt.
Du skal også være indstillet på, at du selv er ansvarlig for transport til givende praktiksted.

Mødetider ligger almindeligvis i tidsrummet:

Dagvagt: 07.00-15.00
Aftenvagt: 15.00-23.00
Weekend: 07.00-15.00

Som elev får du elevløn under hele uddannelsen
Du skal selv betale bøger til undervisningsbrug og kørsel til dit praktiksted.

Elevløns satser pr. 01.10.2018

Almindelig elevløn 11.606 kr.
Voksenelevløn (skal søges om) 19.992 kr.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal følgende kriterier opfyldes:

  • Du skal være fyldt 25 år inden uddannelsesforløbets start
  • Relevant beskæftigelse indenfor SOSU-overenskomstens voksenområde - personlig pleje og praktisk hjælp - min. 24 timer pr. uge i 12 måneder indenfor de sidste 4 år. Det svarer til sammenlagt ca. 1250 timer.

Du kan søge voksenelevløn samtidig med din ansøgning til uddannelsen. Man kan ikke søge om voksenelevløn efter opstart på uddannelsen.

Hent ansøgningsskema til voksenelevløn

Sundhed og Omsorg ansætter social- og sundhedshjælperelever 2 gange om året med uddannelsesstart 1. april og 1. august 20119 Vi ansætter ca. 33 elever om året. På augustholdet 2019 vil skoleforløbet ligge i Skanderborg. 

Uddannelsesstart 2019:

April og August 2019

Ansøgningsfrister 2019:

April 2019: 6. januar 2019 (Du får besked om optagelse 22. februar 2019)

August 2019: 24. marts 2019 (Du får besked om optagelse 16. maj 2019)

Vi har ca. 12 ekstra pladser på optaget til august 2019 

Ansøgningsskema finder du øverst på siden til højre