Selvbetjening og tidsbestilling

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen indeholder opgaver indenfor rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der ikke selv kan varetage disse opgaver. Arbejdet foregår i det kommunale område.

Funder Plejecenter

Uddannelsen, som varer 14 måneder, veksler mellem skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og praktik på et plejecenter og/eller i hjemmeplejen i Silkeborg Kommune.

Har du tidligere arbejdet indenfor plejeområdet eller har en anden relevant uddannelse, vil du få afkortning af praktikken på uddannelsen.

Læs mere om krav og vilkår

For at kunne søge elevplads som social- og sundhedshjælperelev i Sundhed og Omsorg, skal du være i gang med eller have afsluttet grundforløb (GF2) på en Social- og Sundhedsskole.

Derudover skal du som minimum have følgende:

 • Bestået GF 2 efter august 2015
 • Dansk på D-niveau – bestået
 • Naturfag på E-niveau – bestået
 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse

Foruden de formelle krav til en elevplads, lægger vi vægt på

 • At du er robust, både fysisk og psykisk
 • At du er ansvarsfuld, overholder aftaler og møder til tiden
 • At du udviser engagement for din uddannelse og tager ansvar for egen læring
 • At du er motiveret og åben for at lære nyt og modtage undervisning og vejledning af uddannede kolleger
 • At du er positiv, fleksibel og bidrager konstruktivt til løsning af opgaver på skolen og på dit praktiksted

Løn og ansættelsesforhold følger FOA´s overenskomst. 

Det kan du læse mere om hos FOA

Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer. 

I praktikperioderne skal du være indstillet på at arbejde i dagvagt, aftenvagt og weekendvagt.

Du skal også være indstillet på, at du selv er ansvarlig for transport til givende praktiksted.

Mødetider ligger almindeligvis i tidsrummet:

Dagvagt: 07.00-15.00
Aftenvagt: 15.00-23.00
Weekend: 07.00-15.00

Som elev får du elevløn under hele uddannelsen.

Du skal selv betale bøger til undervisningsbrug og kørsel til dit praktiksted.

Elevløns satser pr. 01.10.2019

Almindelig elevløn 11.721 kr.

Voksenelevløn (skal søges om) 20.234 kr.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal følgende kriterier opfyldes:

Hvis du ved uddannelsens start er fyldt 25 år og kan dokumentere at du opfylder beskæftigelseskravet, har du jf. overenskomsten for området mulighed for at få en højere løn som elev.

Beskæftigelseskravet er, at du indenfor de sidste 4 år sammenlagt skal have 1 års relevant beskæftigelse. Beskæftigelsen skal være med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, svarende til 1.248 timer på 1 år. Hvis du har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen, tæller alle ugerne med. Hvis du har arbejdet mellem 8 og 24 timer om ugen, bliver halvdelen af tiden talt med.

Eksempel

 • Hvis du har arbejdet 20 timer om ugen i 6 måneder, tæller det som 3 måneders beskæftigelse
 • Hvis du har arbejdet 24 timer om ugen i 12 måneder, tæller det som 1 års beskæftigelse
 • Hvis du har arbejdet 12 timer om ugen i 24 måneder, tæller perioden halvt, så det tæller som 1 års beskæftigelse
 • Hvis du har flere perioder med blandede timetal, fast ansættelse, løs vikar, så kan perioderne tælles samlet og der laves et gennemsnit af timetallet.

Beskæftigelse inden for relevant område

 • Overenskomstens område
 • Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende/private plejehjem
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet
 • Frivilligt arbejde inden for fagområdet

Du kan søge voksenelevløn samtidig med din ansøgning til uddannelsen. Man kan ikke søge om voksenelevløn efter opstart på uddannelsen.

Ansøgningsskema til voksenelevløn finder du i boksen "Ansøgningsskema til voksenelevløn" her på siden.

Sundhed og Omsorg ansætter social- og sundhedshjælperelever 3 gange om året med uddannelsesstart 1. april, 1. august og 1. december.

Uddannelsesstart 2021:

April, August og December

Ansøgningsfrister 2021:

April 2021: 15. januar 2021 (Du får besked om optagelse 23. februar 2021)

August 2021: 11. april 2021 (Du får besked om optagelse 21. maj 2021)

December 2021: 5. september 2021 (Du får besked om optagelse 25. oktober 2021)

Ansøgningsskema finder du i boksen "Ansøgningsskema Social- og Sundhedshjælper" her på siden.