Selvbetjening og tidsbestilling

Udviklings- og Forebyggelsessektionen

Sektionens formål er at understøtte udvikling inden for sundhedsfremme-, uddannelses- og frivillighedsområdet i Silkeborg Kommune.

Springvandet ved Silkeborg Langsø

Udviklings- og Forebyggelsessektionens mission:

  • Vi arbejder vi på tværs!
  • Vi skaber rammer for udvikling
  • Vi skaber lærings- og forandringsprocesser
  • Vi arbejder på veldokumenteret grundlag 

Udviklings- og Forebyggelsessektionens vision:

  • Udvikling og forebyggelse arbejder innovativt - vi går nye veje og gør en forskel

Sundhedsfremme og Forebyggelses kerneopgave:

  • Vi udvikler sundhedsfremmende og forebyggende tilbud og rammer til og med borgerne i Silkeborg Kommune.
  • Vi understøtter, i samspil med relevante aktører, at sundhedsfremme og forebyggelse bliver en integreret del af kommunens samlede indsatser, så lighed i sundhed styrkes.

Sektionens arbejdsområder

Forebyggende hjemmebesøg
Til borgere over 75 år, som ikke får anden hjælp

Frivillighedsområdet
Sikring af rammer og samarbejdsformer som bevarer og udvikler den frivillige indsats på ældreområdet

Idræt om Dagen 
Motionstilbud til borgere, der har dagtimerne til rådighed

Sundhedsfremme og forebyggelse
Koordinering, udvikling, evaluering og forankring af borgerrettede, sundhedsfremmede og forebyggende indsatser

Sundhedshuset 
Tilbud inden for rygestop, motion og mad og vægt

Uddannelser i Sundhed og Omsorg 
Koordinering og bidrag til trivsel på sundhedsuddannelserne