Selvbetjening og tidsbestilling

Informatik

Sektionen løser både interne administrationsopgaver og myndighedsopgaver indenfor ejendomsskat, ejendomsdata og vej- og adresseændringer. Vi er inddelt i fire faglige teams.

Team Stab & register

 • Økonomifunktion – budget, budgetopfølgning, regnskab mm.
 • Personaleadministration
 • Lederservice
 • Dagsordener til politiske udvalg tilhørende Teknik- og Miljøafdelingen
 • Håndtering af post og journalisering
 • Projektovervågning
 • Sekretærfunktion for Hegnssynet v. Silkeborg Kommune

Grith Petursson
Gitte Jessen
Ina Madsen 
Maibritt Smedegaard
Lotte Damgaard Jørgensen

Kontakt Staben på telefon 8970 1000 eller skriv en e-mail

 • Ansvar for ejendomsdata, herunder registreringer i Bygnings- og Boligregistret (BBR)og Ejendomsstamregistret (ESR)
 • Vej- og adresseændringer
 • Ejendomsskat 

Anne Grethe Hansen
Majbritt Bjarup Lemming
Pia Mølgaard
Jette Amby Nielsen

Kontakt Register på 8970 1412 eller skriv en e-mail

Team Kort og Geodata

 • Ansvar for kommunens kortproduktion og geodata
 • Kort- og dataanalyser
 • 3D-bymodel
 • Digitalisering og registrering af geodata
 • Landmålingsydelser

Lars Damgaard
Mette Milo Tromborg
Sisse Koudal Christensen
Tonni Due Knudsen
Helle Lind Borum
Lejla Imer
Tina Dyhr 

Kontakt team Kort- og geodata på 8970 1411 eller skriv en e-mail

Team Digitalisering og it

 • Ansvar for digitaliseringsindsatser/-strategier i hele Teknik- og Miljøafdelingen
 • Ansvarlig for Webkort/GIS-funktion
 • Projektlederfunktion/-koordinator
 • Ansvarlig for IT-, telefoni og diverse specialudstyr
 • Sekretariatsfunktion for GeoMidt samarbejde 

Johannes A. Draad
Per Hammerholt
Reno Aagaard Lindberg
Steffen Lundtofte Hansen
Simon Kamp Danielsen
Camilla Borg Dahl
Bethina Kuhr
Anne Ulriksen Dybjkær

Kontakt team Digitalisering og It på 8970 1413 eller skriv en e-mail