Selvbetjening og tidsbestilling

Byg og Informatik

Sektionen udfører byggesagsbehandling og løser interne administrationsopgaver og myndighedsopgaver indenfor ejendomsskat, ejendomsdata og vej- og adresseændringer. Derudover driver vi den daglige digitalisering, GIS og it-udvikling i Teknik- og miljøafdelingen.

Team Byg


Team Byg udfører sagsbehandling på alle sager, der skal have en byggetilladelse. Vi arbejder dialogbaseret med borgere og ansøgere for at opnå en helhedsorienteret sagsbehandling. Teamet guider ansøger, så eventuelle øvrige tilladelser fra anden lovgivning sikres.

Book et telefonmøde med en byggesagsbehandler


Er du i tvivl om omfanget af dit projekt, eller har du spørgsmål til din ansøgning? Kom godt fra start med den rigtige vejledning.

Book et telefonmøde med en byggesagsbehandler her

Medarbejdere:

Lis Møller Andersen
Gitte Nielsen
Anders Elkær Offersen
Tim Frank Daugaard
Kim Sund Ingerslev
Dennis Lynnerup Bech
Hans Jørgen Bertelsen
Lone Bjørnholt
Jonas Vestergaard
Michael Lund
Peter Rasmussen
Xenia Mastrantones
Tina Corvinius

Kontakt team Byg på 8970 1414 eller skriv en e-mail til team.byg@silkeborg.dk

 

Team Stab & register


Team Stab og register er delt i to ansvarsområder. Stab arbejder bl.a. med økonomi, personaleadministration, journalisering og aktindsigt, politiske dagsordner for udvalg tilhørende Teknik- og Miljøafdelingen. Derudover er teamet ansvarlig for sekretærfunktion for Hegnssynet v. Silkeborg Kommune

Kontakt Staben på telefon 8970 1000 eller skriv en e-mail

Medarbejdere:

Grith Petursson
Gitte Jessen
Ina Madsen 
Maibritt Smedegaard
Lotte Damgaard Jørgensen

Register arbejder med ejendomsdata, herunder registreringer i Bygnings- og Boligregistret (BBR)og Ejendomsstamregistret (ESR) samt ejendomsskat og vej- og adresseændringer.

Kontakt Register på 8970 1412 eller skriv en e-mail

Medarbejdere:  

Anne Grethe Hansen
Majbritt Bjarup Lemming
Pia Mølgaard
Jette Amby Nielsen
Lene Pedersen 

Team Kort og Geodata


Teamet er ansvarlig for kommunens GIS, geodata og kortproduktion. Derudover arbejder vi med kort- og dataanalyser, webkort, 3D-bymodel, landmåling og droneflyvning.

Kontakt team Kort- og geodata på 8970 1411 eller skriv en e-mail

Medarbejdere: 

Lars Damgaard
Mette Milo Tromborg
Sisse Koudal Christensen
Tonni Due Knudsen
Helle Lind Borum
Lejla Imer
Tina Dyhr

Team Digitalisering og it


Teamet er ansvarlig for digitaliserings- og GIS-området i Teknik- og Miljøafdelingen. Derudover har teamet sekretariatsfunktion for GeoMidt samarbejdet.

Kontakt team Digitalisering og It på 8970 1413 eller skriv en e-mail 

Medarbejdere:

Johannes A. Draad
Kristian Risager Larsen
Per Hammerholt
Reno Aagaard Lindberg
Steffen Lundtofte Hansen
Simon Kamp Danielsen
Camilla Borg Dahl