Selvbetjening

Beskæftigelsesafdelingen

Vores kerneopgave at hjælpe ledige og sygemeldte borgere i job eller uddannelse og bidrage til, at virksomhederne kan rekruttere kvalificerede medarbejdere. Det gør vi bl.a. gennem hjælp til jobsøgning, praktikforløb, job med lønstilskud, jobrettede kurser eller uddannelse.