Selvbetjening

Regnskab og Rådgivning

Regnskabs- og Rådgivningscenteret er et af tre centre i Økonomi- og IT-staben. Centeret består af 28 medarbejdere samt leder Jakob Bonde Lauritsen, og har bl.a. følgende opgaver:

  • Aflæggelse af koncernårsregnskab samt varetagelse af de daglige regnskabsopgaver på koncernniveau
  • Vidensformidling i relation til kontoplaner, moms, afstemninger, elektronisk fakturering, økonomirapporter m.v.
  • Rådgivning, support og undervisning af kommunens afdelinger, stabe og institutioner i forhold til økonomi-, indkøbs- og debitorsystemer
  • Opkræ