Selvbetjening

Evalueringer på skoleområdet

Evaluering af Silkeborg Kommunes arbejde med inklusion med afsæt i kommunens MindSet for Inklusion

I perioden september 2013 til januar 2015 har VIA University College gennemført en række evalueringsaktiviteter med fokus på Silkeborg Kommunes indsatser på inklusionsområdet. Med afsæt i kommunens ’MindSet for Inklusion’ (.pdf) har kommunen ønsket at få belyst en række delområder inden for den samlede inklusionsindsats. Resultaterne af disse evalueringsaktiviteter er løbende blevet leveret til Silkeborg Kommune i form af rapporter og notater. 

Læs rapport

Evalueringsrapport om aldersintegrerede klasser 

Rapporten sætter fokus på implementeringen af og erfaringerne med aldersblandede klasser og øget holddeling på Buskelundskolen. Skolen har i en snart 4 årig periode arbejdet med aldersintegrerede klasseenheder samt udvikling af nye organisations- og fællesskabsformer på skolen. Formålet med forsøget har været at opnå en kvalitativ forbedret skole med øgede læringsmuligheder for eleverne.