Selvbetjening

Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Sundheds- og Omsorgsafdelingen hører under Sundheds- og Ældreudvalget.


Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektioner: 

Myndighedssektionen