Selvbetjening og tidsbestilling

Borgermøder

Få information om og indflydelse på dit lokalområde med borgermøder.

Gødvad: Workshop om ny skole og nyt samlingspunkt

Vi inviterer til workshop 27. marts for, at vi sammen kan finde ud af, hvordan vi skaber fremtidens skole og samlingspunkt.

Borgermøde: Hvor skal butikkerne ligge i Virklund?

Tirsdag 12. marts inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde og debat om fremtidens butiksliv i Virklund.

Vær med til at gøre Bios Gård til et spændende byrum


14. marts inviterer vi til idéudviklingsmøde og workshop om Bios Gård, og hvordan vi sammen kan skabe et levende og spændende byrum med liv mellem husene.

Borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet ved Marsvinslund

Silkeborg Kommune holder borgermøde i Sjørslev om den ansøgning, kommunen har modtaget om at etablere tre vindmøller og et solcelleanlæg ved Marsvinslund.

Informationsmøde om arkitektkonkurrence

Torsdag 22. november inviterer Silkeborg Kommune til informationsmøde om arkitektkonkurrencen for Søfronten og Havnen.

Borgermøde om byggeri på Impala-grunden

Onsdag 21. november inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde om forslaget til ny lokalplan for Impala-grunden.

Dialogmøde om outdormasterplan i Kjellerup

Onsdag 28. november inviterer Silkeborg Kommune til dialogmødet. Her kan du være med til at sætte retning for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig på outdoorområdet.

Dialogmøde om outdoormasterplan ved Gjern

Torsdag 29. november inviterer Silkeborg Kommune til dialogmødet. Her kan du være med til at sætte retning for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig på outdoorområdet.

Borgermøde om nyt boligområde i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune inviterer til borgermøde om et nyt boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk

Informationsmøde om vandløbsrestaurering i Alling Å

Silkeborg Kommune inviterer til informationsmøde om den kommende vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård.