Selvbetjening

Borgermøder

Få information om og indflydelse på dit lokalområde med borgermøder.

Borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet ved Marsvinslund

Silkeborg Kommune holder borgermøde i Sjørslev om den ansøgning, kommunen har modtaget om at etablere tre vindmøller og et solcelleanlæg ved Marsvinslund.

Informationsmøde om arkitektkonkurrence

Torsdag 22. november inviterer Silkeborg Kommune til informationsmøde om arkitektkonkurrencen for Søfronten og Havnen.

Borgermøde om byggeri på Impala-grunden

Onsdag 21. november inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde om forslaget til ny lokalplan for Impala-grunden.

Dialogmøde om outdormasterplan i Kjellerup

Onsdag 28. november inviterer Silkeborg Kommune til dialogmødet. Her kan du være med til at sætte retning for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig på outdoorområdet.

Dialogmøde om outdoormasterplan ved Gjern

Torsdag 29. november inviterer Silkeborg Kommune til dialogmødet. Her kan du være med til at sætte retning for, hvordan Silkeborg Kommune skal udvikle sig på outdoorområdet.

Borgermøde om nyt boligområde i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune inviterer til borgermøde om et nyt boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk

Informationsmøde om vandløbsrestaurering i Alling Å

Silkeborg Kommune inviterer til informationsmøde om den kommende vandløbsrestaurering i Alling Å ved Allinggård.

22. februar - Idémøde om byrummet på Bindslevs Plads

Fra midt juni 2018 står det nye byrum ved Bindslevs Plads færdig til at blive indtaget – men hvilke fede, sjove og kreative aktiviteter skal pladsen fyldes med? Fyr løs med alle dine gode idéer til idémødet 22. februar 2018.