Selvbetjening og tidsbestilling

Borgermøde om lokalplan for etageboligområdet Byhaven ved Borgergade og Lupinvej

Forslag til Lokalplan 11-020 for etageboligområde ved Borgergade og Lupinvej i Alderslyst i Silkeborg er i høring frem til 27. oktober 2020. I den forbindelse inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde om planforslaget for området.

Visualisering af Byhaven

Tid og sted

Tirsdag 6. oktober, kl. 19-20.30, Foredragssal Nordre Fælleshus, Nylandsvej 14-18, 8600 Silkeborg.

Program:

19.00-19.10: Formand for Plan- og Vejudvalget Hans Jørgen Okholm byder velkommen

19.10-19.20: Planlægger Birgit Holst, Silkeborg Kommune gennemgår lokalplanprocessen

19.20-19.40: Arkitekt Henrik Ditlev, Laban Arkitekter gennemgår projekt Byhaven

19.40-19.50: Pause

19.50-20.25: Spørgsmål og debat

20.25-20.30: Opsamling og afrunding

Tilmelding

Tilmelding nødvendig. Lokalet er godkendt til 35 personer.

Du kan tilmelde dig her.

Se forslag til lokalplanen

Du kan se forslag til lokalplanen her.

Etageboliger

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre etageboligbebyggelse i form af punkthuse på areal med tidligere dagligvarebutik. Ny bebyggelse kan opføres i 3-7 etager. Parkering vil ske på eksisterende parkeringsplads nord for bebyggelsen og arealerne mellem boligerne er således friholdt for trafik. Vejadgangen til området skal ske fra eksisterende vejadgang fra Lupinvej.

Byrådet har godkendt, at der er blevet udarbejdet et forslag til lokalplanen på baggrund af ansøgning fra Bach Invest.


Sidst opdateret