Selvbetjening og tidsbestilling

Borgermøde om vindmølle- og solcelleprojekt

18. december 2019 holder vi borgermøde om vind- og solcelleprojektet, som en ansøger ønsker at gennemføre ved Marsvinslund.

Kort over den nordligste del af kommunen, hvor projektområdet er markeret på.

Planer i høring

Vi har modtaget en ansøgning om at opstille tre vindmøller og ca. 30 ha solceller ved Marsvinslund. 

Byrådet besluttede 25. november at sende forslaget til lokalplanen, tillægget til kommuneplanen, miljørapport og udkast til VVM-tilladelse i ni ugers høring, så du kan dele din mening om dem.

Forslagene til planerne vil gøre det muligt at gennemføre vind- og solcelleprojektet, hvis de vedtages.

Tid og sted

Vi holder et borgemøde om ansøgningen 18. december kl. 17 i Sognegården i Sjørslev, Sognegårdsvej 41, 8620.

Program

- Velkomst ved Hans Okholm, formand for Plan- og Vejudvalget

- Introduktion til kommuneplantillæg og lokalplan ved planlægger Torsten Christensen

- Introduktion til miljørapporten ved ansøgers rådgiver Mio Schrøder fra rådgivningsfirmaet Planenergi

- Spørgsmål og debat

- Pause

- Ansøger og Energistyrelsen om VE-ordninger

Sidst opdateret