Selvbetjening og tidsbestilling

Hvordan skal vores kommunen udvikle sig de næste 12 år?

Hvordan skal vores kommune og dit lokalområde udvikle sig de næste 12 år? Hvor skal der for eksempel være boliger og virksomheder, hvordan kan vi udvikle vores natur og samtidig passe på den, og hvordan sikrer vi vores byer mod mere regn i fremtiden?

Kommuneplan 2020. Tekst: Vi har en plan - Har du en mening?

Det er nogle af de spørgsmål, vi har taget hul på i forslaget til den nye kommuneplan 2020-2032 – og som vi gerne vil høre din mening om.

Borgermøde i dit lokalområde
Der vil blive afholdt borgermøder i stort set alle lokalområder og to temamøder om ”Arkitektur, Søfronten og Eriksborg” og ”Vækst, trafik og parkering.” Se hvornår, og læs mere på kommuneplan 2020

Husk, at du skal tilmelde dig temamøderne. 

Del din mening
Kommuneplan 2020 kan du også komme med input og forslag til planen fra 17. august til 12. oktober 2020.

Vi glæder os til at få jeres input og til at komme ud og møde en masse dedikerede mennesker, foreninger og virksomheder til en snak om, hvordan vores kommune skal udvikle sig.

8 temaer i fokus
Vi har særligt fokus på otte temaer i kommuneplanen, som byrådet har peget på:

  1. Udvikling af Silkeborg midtby
  2. Udvikling af omegnsbyerne
  3. Silkeborg by vokser
  4. Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe
  5. Attraktive erhvervsarealer
  6. Trafik og mobilitet
  7. Boliger for alle
  8. Klima og bæredygtighed

Du kan blive klogere på temaerne på kommuneplan 2020.

Læs mere om forslaget til kommuneplanen og borgermøderne

Fakta om Kommuneplanen og borgermøderne

Kommuneplanen er den samlede plan for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste tolv år – Hvor skal der være nye boliger, butikker, daginstitutioner, erhvervsområder og veje? I kommuneplanen kan du også se, hvilken udvikling, der er lagt op til i dit lokalområde og på din ejendom. Se mere HER.

Der er otte temaer i Kommuneplanen 2020. De otte temaer er:

- Udvikling af Silkeborgs midtby
Hvordan styrker vi Silkeborg midtby som et levende og attraktivt centrum for Danmarks Outdoor Hovedstad?

- Udvikling af omegnsbyerne
Hvordan sikrer vi vækst og styrker fællesskabet i alle vores byer?

- Silkeborg by vokser
Hvordan skaber vi plads til endnu flere indbyggere i Silkeborg by med respekt for naturen?

- Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe
Hvordan kan vi udfolde fællesskabet og det grønne i Silkeborgs nye bydel?

- Attraktive Erhvervsarealer
Hvordan skaber vi de bedste rammer for erhvervsudvikling, så vi har arbejdspladser i fremtiden?

- Trafik og mobilitet
Hvordan kan vi få byer og trafik til at hænge sammen, så vi kan komme nemt og hurtigt rundt?

- Boliger for alle
Hvordan kan vi sikre, at vores kommune er et godt sted at bo og leve for alle?

- Klima og bæredygtighed
Hvordan skal vi håndtere oversvømmelser i fremtiden?

Søfronten, Eriksborg og Arkitekturpolitikken

Borgmester Steen Vindum og udvalgsformand for Plan- og Vejudvalget Hans Okholm byder velkommen.
Vi fortæller kort om projekterne, inden vi åbner tre samtalestationer, hvor byplanlæggere, politikere, du og andre borgere drøfter de tre projekter

• Eriksborg – en ny bydel med 3.800 boliger mellem Gødvad og Grauballe

• Søfronten - omdannelse af Søfronten ved Silkeborg Langsø fra veje og parkering til grøn bypark

• Arkitekturpolitikken – rammen for, hvad der er gode byer, byrum og bygninger

Tilmeld dig temamødet HER

Der er begrænsning på hvor mange, der kan deltage i mødet. Mød derfor kun op, hvis du har fået en bekræftelse på, at du er tilmeldt. Vi livestreamer også temamødet på vores face- bookside, som hedder Silkeborg Kommune.

Sidst opdateret