Selvbetjening

ARKIV - Nedlæggelse af del af den offentlige vej A. P. Møllers Vej, Silkeborg

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af Kingo Karlsen A/S, som ejer af de tilgrænsende ejendomme, med et ønske om at overtage en del af den offentlige vej A.P.Møllers Vej.