Selvbetjening

ARKIV - Vejnedlæggelse - Aalborgvej

Nedlæggelse af privat fællesvej over ejendommen Aalborgvej 75, Hvam, Kjellerup.

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Aalborgvej 75, Hvam, 8620 Kjellerup med et ønske om nedlæggelse af en del af den private fællesvej over ejendommen. Se vedlagte oversigtskort.

Silkeborg Kommune skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, jf. privatvejslovens § 72, stk. 2. Vejen er ikke eneste adgangsvej til en ejendom og det er kommunens vurdering, at vejen ikke er af vigtighed for en af de vejberettigede ejendomme.

Det bemærkes, at hvis Silkeborg Kommune afviser en indsigelse fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om